Je bent hier:

Visie

Ook in Groot Veurne zijn heel wat (veel méér dan we denken) , gezinnen en alleenstaanden in moeilijke situaties. Niemand, hoe behoeftig ook, geeft graag zijn anonimiteit prijs om aan een loket wat steun te vragen: bijv. voor de aankoop van hoognodig nieuwe schoenen voor de kinderen of voor het herstellen van een kapot toestel.

Het is voor deze mensen heel moeilijk en soms onmogelijk om op het einde van de maand de eindjes aan elkaar te knopen. Om u een voorbeeld te geven: sommige gezinnen moeten leven met een mini-maandbudget voor 2-3-4 personen.
Het O.C.M.W., C.A.W., Jeugdzorg, Gezinsbegeleiding en andere instanties bieden hulp na goedkeuring van het dossier. Bij die hulp gelden bepaalde grenzen en beperkingen.
Een vereniging als St. Vincentius kan dan een aanvullende steun bieden.

Ondanks de grotere welvaart is het aantal noodlijdenden, in Groot-Veurne stijgend.

De waardigheid van onze steungenieters staat steeds prioritair. We zijn er om te helpen en niet om een vingertje op te steken.

De leden van de St. Vincentiusvereniging, die zich verbonden hebben tot strikte geheimhouding, kunnen door hulp van velen discreet een steuntje geven.

Elk jaar wordt aan onze gegadigden rond Nieuwjaar een mooi pakket bezorgd. Die pakketten worden grotendeels door alle Veurnse scholen samengebracht.

Dank zij sponsors, giften van bedrijven, serviceclubs, sociale verenigingen, de opbrengst van onze concerten , de kerstomhalingen in de kerken van Groot-Veurne en de hulp van het stadsbestuur proberen wij om jaarlijks een toereikend budget samen te stellen.

Met deze informatie hopen wij u de noodzaak te laten zien en het verlangen op te wekken om bij onze sympathisanten aan te sluiten. U kunt onze vereniging steunen door maandelijks een bedrag over te maken. Wij bezorgen u een officieel attest voor uw belastingsaangifte.

Wie mensen kent die in uiterst moeilijke (financiële) omstandigheden verkeren, kan één van onze leden contacteren.
Wij helpen overal waar het echt nodig is binnen onze beperkte mogelijkheden.

Samen met u willen we, in deze wereld zo dikwijls bedreigd door de algehele onverschilligheid of waar het principe van "elk voor zich" het te vaak voor het zeggen heeft, nog verontwaardigd zijn !

Brengen onrechtvaardigheid en menselijke ellende u nog in opstand?

Weigert u de armen te laten vallen?

Weet u de verontwaardiging te overstijgen en tot daden over te gaan om de minderbedeelden hulp aan te reiken?

De St. Vincentiusvereniging biedt u deze mogelijkheid op diverse manieren:

financiële giften, vrijwilliger worden bij onze vereniging, schenkingen in natura van textiel(kledij, lakens, dekens, handdoeken etc.)         en eetwaren...

Voor schenkingen via een legaat kunt u samenwerken met uw notaris of  ons contacteren.